Podmienky, ktoré musí spĺňať kvalitný reklamný článok

Čo očakávate od reklamného článku? Ide vám len o to, aby naň užívatelia „klikli“? To zrejme nie. Iste chcete, aby bol článok aj čítaný. Reklamný článok má zaujať, vzbudiť dôveru a v najlepšom prípade aj vyvolať akciu. Ako by mal teda reklamný článok vyzerať, aby splnil to, čo od neho inzerent očakáva?

Ako vyzerá hodnotný reklamný článok?

Pri tvorbe reklamného článku je potrebné klásť dôraz na kvalitu obsahu. To však nie je všetko. Tu sú ďalšie atribúty, ktoré by mal spĺňať:

 • Oslovuje konkrétnu cieľovú skupinu. Úlohou reklamného článku nie je osloviť všetkých! Jeho úlohou je osloviť cieľovú skupinu. V prvom rade je teda nutné ju spoznať. Kto je cieľová skupina, aké sú jej záujmy a preferencie? Až po definovaní cieľovej skupiny je možné vytvoriť hodnotný článok, ktorý zaujme.
 • Plní potreby cieľovej skupiny. Súvisí s definíciou cieľovej skupiny. Je dôležité poznať nielen jej demografický, či ekonomický profil. Dôležité je definovať potreby cieľovej skupiny a v článku ich naplniť.
 • Je prirodzený. Ak reklamný článok príliš tlačí na pílu a je len vymenovaním pozitív inzerenta, nepôsobí príliš hodnoverne. Článok by mal byť podaný úprimne a prirodzene. S používaním superlatív a typických reklamných výrazov to netreba preháňať.
 • Je správne umiestnený, teda je prirodzenou súčasťou webu. Reklamný článok by v konkrétnom médiu nemal pôsobiť ako „päsť na oko“. Musí byť umiestnený na obsahovo príbuzných a relevantných weboch. Je tiež dôležité, aby bol zalomením, formou a štylistikou príbuzný ostatnému obsahu daného webu.
 • Musí priniesť pridanú hodnotu. Ak má čitateľa zaujať, musí mu niečo ponúknuť. Či už sú to hodnotné informácie, zaujímavosti alebo zábava. Aj to sú dôvody, pre ktoré si čitateľ článok prečíta.
 • Musí byť označený ako reklamný text. Aj v prípade, že sa jedná o natívny reklamný článok, je potrebné ho označiť ako platenú inzerciu. Čitateľ teda musí byť vopred informovaný o tom, že číta platený text.
 • Reklamný článok musí byť gramaticky správny. Inzerent by si mal vopred premyslieť aj to, komu zadáva tvorbu reklamného článku. Ak sú v článku gramatické chyby, iste to nepôsobí vierohodne. Cieľom nie je vzbudiť pod textom diskusiu o pravopisných chybách, ale o podstate článku!

Ak má článok skutočne „fungovať“, jeho tvorba by nemala byť len otázkou niekoľkých minút. Kvalitná príprava a komunikácia, tak s inzerentom ako aj zástupcom média, je nevyhnutnosťou.

5 hlavných dôvodov, prečo sú natívne reklamné články úspešné

Natívne reklamné články verzus klasické PR články. Aký je v nich rozdiel? Zásadný. Kým PR článok čitateľ spravidla okamžite „odhalí“ a zistí, že ide o reklamu, natívne články sú omnoho „nenápadnejšie“. Sú prirodzené, dobre sa čítajú, zapadajú do konceptu webu a najmä, čitatelia ich majú radi. Prečo sú natívne reklamné články také úspešné, respektíve obľúbenejšie u čitateľov, v porovnaní s klasickými PR článkami? Tu sú hlavné dôvody.

 1. Poskytujú pridanú hodnotu

Pri klasických reklamných článkoch sa často stáva, že čitateľ po prečítaní článku ostáva takpovediac sklamaný. Povie si, že zbytočne stratil čas čítaním reklamného textu, ktorý mu v podstate nič nedal. Pri natívnych článkoch je to však inak. Spravidla sú čitateľmi vnímané mimoriadne pozitívne a to aj preto, že poskytujú pridanú hodnotu. Nejde len o spropagovanie inzerenta, ale tiež o to, aby mal čitateľ pri čítaní natívneho článku pozitívny dojem a odniesol si hodnotné informácie, prípadne sa jeho čítaním zabavil.

 1. Pomáhajú budovať vzťah inzerent – čitateľ (potenciálny klient)

Aj tu treba spomenúť hodnotný obsah. Čitateľ, ktorý je po prečítaní natívneho článku takpovediac spokojný a odnáša si dobrý dojem, má tendenciu vnímať danú značku inzerenta omnoho pozitívnejšie. Kvalitné natívne reklamné články dokážu vzbudiť dôveru, osloviť čitateľov a spraviť z nich budúcich klientov!

 1. Umožňujú interakciu s cieľovou skupinou

Pri natívnych článkoch by bolo naozaj škodou nedať publiku možnosť vyjadriť sa, respektíve reagovať. Na tento účel slúžia nielen diskusie, ale napríklad aj rôzne súťaže. Natívne články tak čitateľov motivujú k akcii. A navyše, z diskusií sa inzerent dokáže dozvedieť naozaj hodnotné informácie o svojej cieľovej skupine.

 1. Natívne články nie je možné blokovať

Ich úspech z hľadiska inzerenta spočíva aj v tom, že natívne články rôzne ad-blocky nemôžu zablokovať. Dôvod je ten, že sú súčasťou klasického redakčného obsahu webu. Od ostatných článkov sú na nerozoznanie a preto nie sú blokované.

 1. Natívne reklamné články ľuďom nevadia

Úprimne treba povedať, že klasická reklama na webe je mimoriadne otravná. Či už sú to takzvané pop-ups (vyskakovacie okná), reklamy, ktoré zakrývajú obsah stránky, rôzne automaticky spúšťané videá, či iné formy internetovej reklamy. Platí pre ne jedno. Užívateľov mimoriadne otravujú! Pre natívne články a natívnu reklamu vo všeobecnosti, to však neplatí. A to najmä vďaka jej prirodzenosti.

Aj to sú dôvody, prečo sú natívne reklamné články, v porovnaní s klasickými PR článkami, na vzostupe. Natívna reklama je jednoducho reklama budúcnosti.

 

Natívna reklama je dnes „in“. O čo ide?

V čase, keď na ľudí klasická reklama útočí doslova z každého kúta, sa do popredia čoraz viac dostáva natívna reklama. Je nenásilná, prirodzená a hlavne, funguje! Čo je natívna reklama a prečo sa oplatí ju využívať?

Čo je natívna reklama

Obsahový marketing iste poznáte. Ide o rôzne články, blogy, infografiky, e-booky, či product placement. Je to marketing, ktorý sa zameriava na tvorbu a distribúciu kvalitného obsahu. Obsahu, ktorý je zaujímavý pre zákazníka, a vďaka ktorému sa značka udržiava v povedomí zákazníka.

A čo je teda natívna reklama? V podstate ide o obsahový marketing, pričom obsah je šírený prostredníctvom externých distribučných kanálov. Teda prostredníctvom kanálov, ktoré inzerent nevlastní, prípadne nespravuje. Základom je to, aby bola obsahová reklama prirodzená. To znamená, že dokonale zapadá do prostredia média, ktoré ju šíri. Ideálne je, ak s médiom splýva nielen obsahovo, ale tiež funkčne a v neposlednom rade aj vizuálne.

Reklamné články ako dôležitá súčasť natívnej reklamy

Jednou z najviac využívaných foriem natívnej reklamy sú práve reklamné články, respektíve PR články. Nejde však o klasické PR články, ktoré je čitateľ okamžite po prečítaní schopný identifikovať ako platenú reklamu. Natívne články sú umiestňované v rôznych médiách tak, aby s klasickým obsahom média splývali, nepôsobili rušivo a zároveň „nevyzerali ako reklama“. Aby ich ľudia radi čítali, musia obsahovať pridanú hodnotu. Ich úlohou nie je okamžite vyvolať nákup. Majú za cieľ skôr zvýšiť povedomie o značke, prípadne vzbudiť dôveru. Samozrejme, vizuálne sú na nerozoznanie od ostatného obsahu.

Aké sú ich výhody?

 1. Užívatelia ich milujú. Dokážu poskytnúť určitú pridanú hodnotu. To znamená, že čitateľa čosi naučia, pomôžu mu, prípadne ho zabavia. Preto ich ľudia majú radi a najmä – natívne reklamné články ľudí neotravujú!
 2. Jednoducho sa šíria. Ak sú takéto natívne články naozaj kvalitne napísané, ľudia ich šíria dobrovoľne. Veď v dnešnej dobe sociálnych sietí nie je problém kliknúť na „páči sa mi to“, prípadne „zdieľať“. Ak sa článok užívateľovi páči a je preň hodnotný, rád sa podelí aj s ostatnými.
 3. Prinášajú výsledky. A to vo forme budovania dobrých vzťahov, získavania dôvery, či nových klientov. Samozrejme, z dlhodobého hľadiska. To znamená, že výsledky nie je možné očakávať po zverejnení jedného kvalitného článku.
 4. Poskytujú možnosť spätnej väzby. Natívny článok by mal ponúkať možnosť diskusie. Z takejto diskusie sa inzerent môže dozvedieť mimoriadne veľa informácií o svojich potenciálnych klientoch. Spoznať ich záujmy, preferencie, túžby. A samozrejme, reagovať na ne.
 5. Nedajú sa blokovať. Keďže sú natívne články prirodzenou súčasťou klasického redakčného obsahu média, ad blocky ich nemôžu zablokovať. Čo je v porovnaní s klasickou reklamou obrovská výhoda.

Vy ešte stále „obťažujete“ svojich klientov klasickou reklamou? Stavte radšej na efektívnu natívnu reklamu.

 

 

Ako písať natívne články?

Ak chcete písať dobré natívne články, musíte poznať ich charakteristiku. Natívne reklamné články sú v prvom rade prirodzené. Čitateľa neobťažujú a nevníma ich ako platenú reklamu. Dokonale zapadajú do konceptu webu a pre čitateľa sú zaujímavé. Ako takéto články písať?

5 krokov k dobrému natívnemu článku

Pri tvorbe natívneho článku sa nechajte inšpirovať nasledujúcimi krokmi, ktoré vás môžu doviesť k vytúženému kvalitnému reklamnému článku. Takže ako na to?

 1. Spoznajte čitateľa. Natívne reklamné články nesmiete písať pre neznáme publikum. Dôkladne sa teda oboznámte s cieľovou skupinou. Aké sú ich záujmy a očakávania? Čím je čitateľ špecifický a o čom chce čítať?
 2. Píšte zaujímavo! Natívny reklamný článok by nemal byť len suchým výpočtom informácií. Musí sa v prvom rade prispôsobiť charakteru média, v ktorom je publikovaný. Je rozdiel, či píšete natívny článok pre mienkotvorné médium alebo pre ženský magazín. Prispôsobte teda článok aj štylistike daného média. Vyhnite sa množstvu cudzích slov a odborných termínov. Jednoducho, píšte čitateľne a pútavo.
 3. Ponúknite čitateľovi pridanú hodnotu. Z článku by sa čitateľ nemal dozvedieť len informácie o firme, prípadne produkte klienta, pre ktorého je natívny článok písaný. Mal by priniesť aj určitú pridanú hodnotu. Zaujímavé informácie, návody, odporúčania, dobré rady a podobne. Teda informácie, ktoré budú pre čitateľa užitočné.
 4. Zaujmite nadpisom. Snažte sa vytvoriť pútavý nadpis, ktorý „prinúti“ návštevníka prečítať si celý článok. Upútať vedia napríklad číslovky, či otázky priamo v názve článku.
 5. Nepreháňajte to s chválením klienta. Ak bude celý článok venovaný len výpočtu pozitív a dobrých vlastností produktu/firmy/služby, určite nebude vyzerať vierohodne. Natívny reklamný článok by mal „rozprávať príbeh“. Zadávateľovi, respektíve klientovi, pre ktorého článok píšete, by mal byť venovaný len malý priestor v článku. Aj to nenásilnou formou. Ideálne je, ak sa spomenie len akoby mimochodom. Napríklad ak poskytne vyjadrenie súvisiace s témou článku.

Nezabúdajte na to, že natívny reklamný článok by mal v prvom rade slúžiť na vybudovanie si dôvery, respektíve na vytvorenie pozitívneho vzťahu firma – klient (čitateľ). Preto píšte články, ktoré budú dôveryhodné. Články, ktoré budú ľudia radi čítať a nebudú ich vnímať len ako reklamu.

 

Reklamné články a ich význam

V dnešnej dobe platí jednoduché pravidlo: „ak nie si na webe, akoby si ani neexistoval“. Pokiaľ ide o podnikanie, toto pravidlo platí azda aj stonásobne. Obrovské množstvo produktov a služieb sa dnes totiž predáva online. A tí, čo nenakupujú online, určite aspoň hľadajú na internete rôzne informácie. To je dôvod, prečo na webe musíte byť aj vy! Jednou z efektívnych foriem propagácie sú reklamné články alebo PR články.

Čo sú reklamné články

Reklamné, respektíve PR články, predstavujú nenásilnú formu propagácie na webe. Propagovať nimi možno čokoľvek. Produkt, službu, firmu, novootvorenú predajňu, akcie a zľavy, súťaže, rôzne udalosti vo firme a mnoho iného. Jednoducho povedané, vďaka takýmto článkom sa potenciálni klienti dozvedia, že ste tu. Reklamné články slúžia nielen na samotné oboznámenie sa s firmou, produktom, či službou. Ich úlohou je tiež budovanie dôvery, zvyšovanie povedomia o značke, ale v neposlednom rade aj podpora predaja produktov/služieb firmy. Ak máte vo firme zdatného copywritera, reklamné články môžete písať vo vlastnej réžii. V opačnom prípade to za vás spravia odborníci. Kde všade je možné reklamné články umiestniť?

 • Na vlastnom webe. A to tak, že rozšírite jej obsah, prípadne si vytvoríte vlastný blog. Vďaka blogu môžete navyše s klientmi nadviazať „dialóg“.
 • Na externých webstránkach. Vďaka tomu získate spätné odkazy na váš web, čo je prínosom z hľadiska SEO optimalizácie pre vyhľadávače.

Prečo písať reklamné články?

Ako sme už spomínali, reklamné články sú dôležité najmä z dôvodu, aby sa o vás potenciálni klienti dozvedeli. Takéto články však majú aj iný význam. Čo všetko vďaka nim získate?

 1. Reklamné články sú dlhodobou reklamou. Ich výhodou je to, že sú na webe zverejnené dlhodobo.
 2. Zvyšujú návštevnosť webu. Vďaka odkazom dokážu články priviesť na váš web množstvo nových potenciálnych klientov.
 3. Slúžia na budovanie vzťahov s klientmi. Skúste návštevníkom svojho webu ponúkať články, ktoré im pomôžu vyriešiť určité problémy, prípadne nájsť odpovede na otázky… Takéto články vynikajúco slúžia na vybudovanie dlhodobých vzťahov s klientmi.
 4. Budovanie dôvery. Súvisí s predchádzajúcim bodom. Ak sa k vám klienti budú vracať pre rady a informácie, znamená to, že vám dôverujú. A to je vynikajúci spôsob podpory predaja.
 5. Zlepšenie pozície vo vyhľadávačoch. Aj vďaka kvalitným PR článkom a budovaniu spätných odkazov, sa bude váš web vo vyhľadávačoch zobrazovať na vyšších priečkach.

Písať reklamné články sa určite oplatí! Umožnite potenciálnym klientom, aby sa o vás dozvedeli. A to aj vďaka reklamným článkom.