Browse Category: Natívna reklama

Natívna reklama je dnes „in“. O čo ide?

V čase, keď na ľudí klasická reklama útočí doslova z každého kúta, sa do popredia čoraz viac dostáva natívna reklama. Je nenásilná, prirodzená a hlavne, funguje! Čo je natívna reklama a prečo sa oplatí ju využívať?

Čo je natívna reklama

Obsahový marketing iste poznáte. Ide o rôzne články, blogy, infografiky, e-booky, či product placement. Je to marketing, ktorý sa zameriava na tvorbu a distribúciu kvalitného obsahu. Obsahu, ktorý je zaujímavý pre zákazníka, a vďaka ktorému sa značka udržiava v povedomí zákazníka.

A čo je teda natívna reklama? V podstate ide o obsahový marketing, pričom obsah je šírený prostredníctvom externých distribučných kanálov. Teda prostredníctvom kanálov, ktoré inzerent nevlastní, prípadne nespravuje. Základom je to, aby bola obsahová reklama prirodzená. To znamená, že dokonale zapadá do prostredia média, ktoré ju šíri. Ideálne je, ak s médiom splýva nielen obsahovo, ale tiež funkčne a v neposlednom rade aj vizuálne.

Reklamné články ako dôležitá súčasť natívnej reklamy

Jednou z najviac využívaných foriem natívnej reklamy sú práve reklamné články, respektíve PR články. Nejde však o klasické PR články, ktoré je čitateľ okamžite po prečítaní schopný identifikovať ako platenú reklamu. Natívne články sú umiestňované v rôznych médiách tak, aby s klasickým obsahom média splývali, nepôsobili rušivo a zároveň „nevyzerali ako reklama“. Aby ich ľudia radi čítali, musia obsahovať pridanú hodnotu. Ich úlohou nie je okamžite vyvolať nákup. Majú za cieľ skôr zvýšiť povedomie o značke, prípadne vzbudiť dôveru. Samozrejme, vizuálne sú na nerozoznanie od ostatného obsahu.

Aké sú ich výhody?

  1. Užívatelia ich milujú. Dokážu poskytnúť určitú pridanú hodnotu. To znamená, že čitateľa čosi naučia, pomôžu mu, prípadne ho zabavia. Preto ich ľudia majú radi a najmä – natívne reklamné články ľudí neotravujú!
  2. Jednoducho sa šíria. Ak sú takéto natívne články naozaj kvalitne napísané, ľudia ich šíria dobrovoľne. Veď v dnešnej dobe sociálnych sietí nie je problém kliknúť na „páči sa mi to“, prípadne „zdieľať“. Ak sa článok užívateľovi páči a je preň hodnotný, rád sa podelí aj s ostatnými.
  3. Prinášajú výsledky. A to vo forme budovania dobrých vzťahov, získavania dôvery, či nových klientov. Samozrejme, z dlhodobého hľadiska. To znamená, že výsledky nie je možné očakávať po zverejnení jedného kvalitného článku.
  4. Poskytujú možnosť spätnej väzby. Natívny článok by mal ponúkať možnosť diskusie. Z takejto diskusie sa inzerent môže dozvedieť mimoriadne veľa informácií o svojich potenciálnych klientoch. Spoznať ich záujmy, preferencie, túžby. A samozrejme, reagovať na ne.
  5. Nedajú sa blokovať. Keďže sú natívne články prirodzenou súčasťou klasického redakčného obsahu média, ad blocky ich nemôžu zablokovať. Čo je v porovnaní s klasickou reklamou obrovská výhoda.

Vy ešte stále „obťažujete“ svojich klientov klasickou reklamou? Stavte radšej na efektívnu natívnu reklamu.