Browse Category: Natívne články

Podmienky, ktoré musí spĺňať kvalitný reklamný článok

Čo očakávate od reklamného článku? Ide vám len o to, aby naň užívatelia „klikli“? To zrejme nie. Iste chcete, aby bol článok aj čítaný. Reklamný článok má zaujať, vzbudiť dôveru a v najlepšom prípade aj vyvolať akciu. Ako by mal teda reklamný článok vyzerať, aby splnil to, čo od neho inzerent očakáva?

Ako vyzerá hodnotný reklamný článok?

Pri tvorbe reklamného článku je potrebné klásť dôraz na kvalitu obsahu. To však nie je všetko. Tu sú ďalšie atribúty, ktoré by mal spĺňať:

 • Oslovuje konkrétnu cieľovú skupinu. Úlohou reklamného článku nie je osloviť všetkých! Jeho úlohou je osloviť cieľovú skupinu. V prvom rade je teda nutné ju spoznať. Kto je cieľová skupina, aké sú jej záujmy a preferencie? Až po definovaní cieľovej skupiny je možné vytvoriť hodnotný článok, ktorý zaujme.
 • Plní potreby cieľovej skupiny. Súvisí s definíciou cieľovej skupiny. Je dôležité poznať nielen jej demografický, či ekonomický profil. Dôležité je definovať potreby cieľovej skupiny a v článku ich naplniť.
 • Je prirodzený. Ak reklamný článok príliš tlačí na pílu a je len vymenovaním pozitív inzerenta, nepôsobí príliš hodnoverne. Článok by mal byť podaný úprimne a prirodzene. S používaním superlatív a typických reklamných výrazov to netreba preháňať.
 • Je správne umiestnený, teda je prirodzenou súčasťou webu. Reklamný článok by v konkrétnom médiu nemal pôsobiť ako „päsť na oko“. Musí byť umiestnený na obsahovo príbuzných a relevantných weboch. Je tiež dôležité, aby bol zalomením, formou a štylistikou príbuzný ostatnému obsahu daného webu.
 • Musí priniesť pridanú hodnotu. Ak má čitateľa zaujať, musí mu niečo ponúknuť. Či už sú to hodnotné informácie, zaujímavosti alebo zábava. Aj to sú dôvody, pre ktoré si čitateľ článok prečíta.
 • Musí byť označený ako reklamný text. Aj v prípade, že sa jedná o natívny reklamný článok, je potrebné ho označiť ako platenú inzerciu. Čitateľ teda musí byť vopred informovaný o tom, že číta platený text.
 • Reklamný článok musí byť gramaticky správny. Inzerent by si mal vopred premyslieť aj to, komu zadáva tvorbu reklamného článku. Ak sú v článku gramatické chyby, iste to nepôsobí vierohodne. Cieľom nie je vzbudiť pod textom diskusiu o pravopisných chybách, ale o podstate článku!

Ak má článok skutočne „fungovať“, jeho tvorba by nemala byť len otázkou niekoľkých minút. Kvalitná príprava a komunikácia, tak s inzerentom ako aj zástupcom média, je nevyhnutnosťou.

5 hlavných dôvodov, prečo sú natívne reklamné články úspešné

Natívne reklamné články verzus klasické PR články. Aký je v nich rozdiel? Zásadný. Kým PR článok čitateľ spravidla okamžite „odhalí“ a zistí, že ide o reklamu, natívne články sú omnoho „nenápadnejšie“. Sú prirodzené, dobre sa čítajú, zapadajú do konceptu webu a najmä, čitatelia ich majú radi. Prečo sú natívne reklamné články také úspešné, respektíve obľúbenejšie u čitateľov, v porovnaní s klasickými PR článkami? Tu sú hlavné dôvody.

 1. Poskytujú pridanú hodnotu

Pri klasických reklamných článkoch sa často stáva, že čitateľ po prečítaní článku ostáva takpovediac sklamaný. Povie si, že zbytočne stratil čas čítaním reklamného textu, ktorý mu v podstate nič nedal. Pri natívnych článkoch je to však inak. Spravidla sú čitateľmi vnímané mimoriadne pozitívne a to aj preto, že poskytujú pridanú hodnotu. Nejde len o spropagovanie inzerenta, ale tiež o to, aby mal čitateľ pri čítaní natívneho článku pozitívny dojem a odniesol si hodnotné informácie, prípadne sa jeho čítaním zabavil.

 1. Pomáhajú budovať vzťah inzerent – čitateľ (potenciálny klient)

Aj tu treba spomenúť hodnotný obsah. Čitateľ, ktorý je po prečítaní natívneho článku takpovediac spokojný a odnáša si dobrý dojem, má tendenciu vnímať danú značku inzerenta omnoho pozitívnejšie. Kvalitné natívne reklamné články dokážu vzbudiť dôveru, osloviť čitateľov a spraviť z nich budúcich klientov!

 1. Umožňujú interakciu s cieľovou skupinou

Pri natívnych článkoch by bolo naozaj škodou nedať publiku možnosť vyjadriť sa, respektíve reagovať. Na tento účel slúžia nielen diskusie, ale napríklad aj rôzne súťaže. Natívne články tak čitateľov motivujú k akcii. A navyše, z diskusií sa inzerent dokáže dozvedieť naozaj hodnotné informácie o svojej cieľovej skupine.

 1. Natívne články nie je možné blokovať

Ich úspech z hľadiska inzerenta spočíva aj v tom, že natívne články rôzne ad-blocky nemôžu zablokovať. Dôvod je ten, že sú súčasťou klasického redakčného obsahu webu. Od ostatných článkov sú na nerozoznanie a preto nie sú blokované.

 1. Natívne reklamné články ľuďom nevadia

Úprimne treba povedať, že klasická reklama na webe je mimoriadne otravná. Či už sú to takzvané pop-ups (vyskakovacie okná), reklamy, ktoré zakrývajú obsah stránky, rôzne automaticky spúšťané videá, či iné formy internetovej reklamy. Platí pre ne jedno. Užívateľov mimoriadne otravujú! Pre natívne články a natívnu reklamu vo všeobecnosti, to však neplatí. A to najmä vďaka jej prirodzenosti.

Aj to sú dôvody, prečo sú natívne reklamné články, v porovnaní s klasickými PR článkami, na vzostupe. Natívna reklama je jednoducho reklama budúcnosti.

 

Ako písať natívne články?

Ak chcete písať dobré natívne články, musíte poznať ich charakteristiku. Natívne reklamné články sú v prvom rade prirodzené. Čitateľa neobťažujú a nevníma ich ako platenú reklamu. Dokonale zapadajú do konceptu webu a pre čitateľa sú zaujímavé. Ako takéto články písať?

5 krokov k dobrému natívnemu článku

Pri tvorbe natívneho článku sa nechajte inšpirovať nasledujúcimi krokmi, ktoré vás môžu doviesť k vytúženému kvalitnému reklamnému článku. Takže ako na to?

 1. Spoznajte čitateľa. Natívne reklamné články nesmiete písať pre neznáme publikum. Dôkladne sa teda oboznámte s cieľovou skupinou. Aké sú ich záujmy a očakávania? Čím je čitateľ špecifický a o čom chce čítať?
 2. Píšte zaujímavo! Natívny reklamný článok by nemal byť len suchým výpočtom informácií. Musí sa v prvom rade prispôsobiť charakteru média, v ktorom je publikovaný. Je rozdiel, či píšete natívny článok pre mienkotvorné médium alebo pre ženský magazín. Prispôsobte teda článok aj štylistike daného média. Vyhnite sa množstvu cudzích slov a odborných termínov. Jednoducho, píšte čitateľne a pútavo.
 3. Ponúknite čitateľovi pridanú hodnotu. Z článku by sa čitateľ nemal dozvedieť len informácie o firme, prípadne produkte klienta, pre ktorého je natívny článok písaný. Mal by priniesť aj určitú pridanú hodnotu. Zaujímavé informácie, návody, odporúčania, dobré rady a podobne. Teda informácie, ktoré budú pre čitateľa užitočné.
 4. Zaujmite nadpisom. Snažte sa vytvoriť pútavý nadpis, ktorý „prinúti“ návštevníka prečítať si celý článok. Upútať vedia napríklad číslovky, či otázky priamo v názve článku.
 5. Nepreháňajte to s chválením klienta. Ak bude celý článok venovaný len výpočtu pozitív a dobrých vlastností produktu/firmy/služby, určite nebude vyzerať vierohodne. Natívny reklamný článok by mal „rozprávať príbeh“. Zadávateľovi, respektíve klientovi, pre ktorého článok píšete, by mal byť venovaný len malý priestor v článku. Aj to nenásilnou formou. Ideálne je, ak sa spomenie len akoby mimochodom. Napríklad ak poskytne vyjadrenie súvisiace s témou článku.

Nezabúdajte na to, že natívny reklamný článok by mal v prvom rade slúžiť na vybudovanie si dôvery, respektíve na vytvorenie pozitívneho vzťahu firma – klient (čitateľ). Preto píšte články, ktoré budú dôveryhodné. Články, ktoré budú ľudia radi čítať a nebudú ich vnímať len ako reklamu.