Podmienky, ktoré musí spĺňať kvalitný reklamný článok

Čo očakávate od reklamného článku? Ide vám len o to, aby naň užívatelia „klikli“? To zrejme nie. Iste chcete, aby bol článok aj čítaný. Reklamný článok má zaujať, vzbudiť dôveru a v najlepšom prípade aj vyvolať akciu. Ako by mal teda reklamný článok vyzerať, aby splnil to, čo od neho inzerent očakáva?

Ako vyzerá hodnotný reklamný článok?

Pri tvorbe reklamného článku je potrebné klásť dôraz na kvalitu obsahu. To však nie je všetko. Tu sú ďalšie atribúty, ktoré by mal spĺňať:

  • Oslovuje konkrétnu cieľovú skupinu. Úlohou reklamného článku nie je osloviť všetkých! Jeho úlohou je osloviť cieľovú skupinu. V prvom rade je teda nutné ju spoznať. Kto je cieľová skupina, aké sú jej záujmy a preferencie? Až po definovaní cieľovej skupiny je možné vytvoriť hodnotný článok, ktorý zaujme.
  • Plní potreby cieľovej skupiny. Súvisí s definíciou cieľovej skupiny. Je dôležité poznať nielen jej demografický, či ekonomický profil. Dôležité je definovať potreby cieľovej skupiny a v článku ich naplniť.
  • Je prirodzený. Ak reklamný článok príliš tlačí na pílu a je len vymenovaním pozitív inzerenta, nepôsobí príliš hodnoverne. Článok by mal byť podaný úprimne a prirodzene. S používaním superlatív a typických reklamných výrazov to netreba preháňať.
  • Je správne umiestnený, teda je prirodzenou súčasťou webu. Reklamný článok by v konkrétnom médiu nemal pôsobiť ako „päsť na oko“. Musí byť umiestnený na obsahovo príbuzných a relevantných weboch. Je tiež dôležité, aby bol zalomením, formou a štylistikou príbuzný ostatnému obsahu daného webu.
  • Musí priniesť pridanú hodnotu. Ak má čitateľa zaujať, musí mu niečo ponúknuť. Či už sú to hodnotné informácie, zaujímavosti alebo zábava. Aj to sú dôvody, pre ktoré si čitateľ článok prečíta.
  • Musí byť označený ako reklamný text. Aj v prípade, že sa jedná o natívny reklamný článok, je potrebné ho označiť ako platenú inzerciu. Čitateľ teda musí byť vopred informovaný o tom, že číta platený text.
  • Reklamný článok musí byť gramaticky správny. Inzerent by si mal vopred premyslieť aj to, komu zadáva tvorbu reklamného článku. Ak sú v článku gramatické chyby, iste to nepôsobí vierohodne. Cieľom nie je vzbudiť pod textom diskusiu o pravopisných chybách, ale o podstate článku!

Ak má článok skutočne „fungovať“, jeho tvorba by nemala byť len otázkou niekoľkých minút. Kvalitná príprava a komunikácia, tak s inzerentom ako aj zástupcom média, je nevyhnutnosťou.